Niepubliczny Żłobek "Dolina Muminków"

Zapraszamy Rodziców szukających bezpiecznego i spokojnego miejsca dla swoich dzieci. Jako jedyny żłobek w Gminie, zgodnie z art. 26 oraz art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3, posiadamy wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Michałowice, pozytywną opinię Inspektora Straży Pożarnej i SANEPID. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia najlepszą opiekę niezmiennie od 2013 roku.

Nasze zasady

Praca z dziećmi jest dla nas prawdziwą przyjemnością, dokładamy wszelkich starań aby zapewnić dzieciom domową i rodzinną atmosferę,a także dostrzegać i rozwijać drzemiące w nich talenty.

  • Każde dziecko akceptujemy wraz z jego indywidualnymi cechami osobowości.
  • Rozwijamy samodzielność dzieci w miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
  • Dostrzegamy i dbamy o rozwój pasji i zainteresowań dziecka.
  • Zaufanie rodziców jest podstawą dobrych relacji w codziennych kontaktach.
Nasz personel dba o zachowanie rodzinnej atmosfery w placówce, która na większą część dnia staje się domem dla Państwa dzieci. Ciocie pomagają dzieciom we wszystkich czynnościach w ciągu dnia:
  • karmią, jednocześnie pokazując jak jeść samemu
  • zmieniają pampersy, ale też uczą samodzielności w toalecie
  • pokazują świat z różnych persperktyw
  • kierują zabawami tak aby każde dziecko czuło się dobrze i mogøo rozwijać w grupie
Szanujemy zdanie Rodziców i indywidualne podejscie do wychowania. Z uwagą przyjmujemy wszelkie przekazywane nam rady i wskazówki.